υπηρεσίες

Θαλάσσιες Μεταφορές

Η SEAGULL καλύπτει τις θαλάσσιες μεταφορές από/προς όλα τα Ελληνικά Λιµάνια και προς/από όλα τα λιµάνια παγκοσµίως, έχοντας πολύ καλή συνεργασία µε όλες τις γραμμές Θαλασσίων µεταφορών, µε εβδοµαδιαία δροµολόγια.

Προσφέρουµε µια µεγάλη συλλογή εξοπλισµού, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών µας, όπως 20ft & 40ft, 45 ft Εµπορευµατοκιβώτια, 20 & 40 ft Ψυγεία, Εµπορευµατοκιβώτια Ειδικών Φορτώσεων, εμπορευματοκιβώτια για κρεμαστά ρούχα και άλλον ειδικό εξοπλισµό κατά παραγγελία. Το προσωπικό µας παρακολουθεί online όλες τις µεταφορές/ εκφορτώσεις 24 ώρες το 24ωρο, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών και της µεταφοράς των εµπορευµάτων.

Η SEAGULL, µέσω τελωνειακών αποθηκών, προσφέρει εκτελωνισµό σε λιγότερο από δύο ηµέρες, παραλαβή και µεταφορά οµαδοποιηµένου φορτίου προς/από Πειραιά και Θεσσαλονίκη µέσω των δικών της τµηµατικών φορτώσεων.

Large Cargo Ship

Δράστε γρήγορα και κλείστε τις υπηρεσίες μας σήμερα!

Ζητείστε Προσφορά Τώρα