υπηρεσίες

Διεθνείς Οδικές Μεταφορές

Το τµήµα Διεθνών Οδικών Μεταφορών µας, µετά από εκτενή έρευνα, έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο ανταποκριτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας. Οι υπεύθυνοι διακίνησης διαχειρίζονται µεταφορές από/προς Ελλάδα, καλύπτοντας την ευρύτερη ζώνη της Ε.Ε., τα Βαλκάνια και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Η SEAGULL, κατόπιν αιτήµατος, µπορεί να εκδώσει/ προσφέρει ασφάλιση φορτίου σε όλα τα είδη εµπορευµάτων, όπως γενικό φορτίο, επικίνδυνα και κατεψυγµένα φορτία.

LΤL LESS than TRUCKING LOAD

H SEAGULL προσφέρει υπηρεσίες LTL σε όλη την Ευρώπη, µε ειδικότητα τα Βαλκάνια και την Ιταλία.

Το σχέδια του τρέχοντος έτους περιλαµβάνουν την έναρξη µιας εβδοµαδιαίας υπηρεσίας που θα συνδέει τις αποθήκες µας µε τον πολυάριθµο στόλο φορτηγών µας, για να παρέχει ταχύτερη εξυπηρέτηση σε όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η υπηρεσία θα είναι προσβάσιµη απευθείας µέσω διαδικτύου από τους πελάτες µας, ώστε να ελέγχουν τα φορτία τους άµεσα. Προσφέρουµε υπηρεσίες από πόρτα σε πόρτα, συχνές αναχωρήσεις, ανταγωνιστικούς ναύλους και πολύγλωσσο προσωπικό για να υποστηρίζεται το δίκτυο εφοδιασµού µας.

International Trucking

Δράστε γρήγορα και κλείστε τις υπηρεσίες μας σήμερα!

Ζητείστε Προσφορά Τώρα